Narada rektorów PWSZ

W dniu 13 stycznia 2010 r odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, podczas której przyjęto stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

Informujemy, że w dniu 16 listopada br. zakończone zostały prace prowadzone w Fundacji Rektorów Polskich (FRP) nad projektem środowiskowym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w okresie 2010-20. W tym dniu Komitet Sterujący, po zapoznaniu się z wynikami prac, postanowił przyjąć przedłożony mu projekt strategii uznając zadanie zlecone FRP przez Konsorcjum KRASP(KRePSZ)- FRP- KRZaSP za wypełnione.

W dniu 17 listopada 2009 r. pełny tekst projektu strategii został przekazany do wydawnictwa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,
zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwała Komitetu Sterującego

Uchwała Komitetu Sterującego
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

Czytaj więcej: Uchwała Komitetu Sterującego

XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 września 2009 r. w Sanoku odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ.

Czytaj więcej: XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne

W dniu 1 lipca 2009 r. w Warszawie odbyło się zwołane przez Przewodniczącego prof. Andrzeja Kolasę, Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli Rektorzy, Prorektorzy lub Kanclerze osiemnastu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Głównym powodem spotkania była potrzeba przedyskutowania i zajęcia stanowiska w sprawie opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu „ Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Ponadto zatwierdzenia wymagały: Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków, sprawozdanie z działalności KRePSZ w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Czytaj więcej: Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne