A może PWSZ?

 

 

XIX Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 24-26 stycznia 2013 r. w Sulechowie odbyło się XIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ryszard Zimak – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czytaj więcej: XIX Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

XVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 września br we Włocławku odbyło się XVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był prof. dr hab. Tadeusz Dubicki Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Danuta Strahl – Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Czytaj więcej: XVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Stanowisko
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
dotyczące projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa


Rektorzy Publicznych Szkół Zawodowych zebrani na XVIII Zgromadzeniu Plenarnym we Włocławku, po zapoznaniu się z projektem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych przedkładają następujące uwagi i zastrzeżenia.