-

O Konferencji...

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą.

Cele:

Celem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest:

 • inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów - członków,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
 • reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego,
  a także na zewnątrz.

Dla osiągnięcia powyższych celów Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ):

 • podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
 • zajmuje stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego,
 • współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie,
 • współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi,
 • podejmuje działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia,
 • podejmuje działania sprzyjające poprawie finansowania publicznych wyższych szkół zawodowych,
 • stwarza rektorom - członkom platformę wymiany informacyjnej,
 • wspiera współpracę członków z organizacjami samorządu studenckiego,
 • wspiera współpracę członków z partnerami zagranicznymi.