Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 29 maja br.o godz. 15.00 w gmachu Sejmu RP odbyło się z udziałem rektorów PWSZ posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Narada rektorów PWSZ

W dniu 13 maja 2008 r. w Warszawie odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Barbarą Kudrycką. Podczas spotkania Przewodniczący KRePSZ, prof. Andrzej Kolasa, przedstawił stanowisko rektorów PWSZ w sprawie projektu założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Czytaj więcej: Narada rektorów PWSZ

Zgromadzenie Plenarne

W dniach 30 - 31 stycznia 2009 r. odbyło się XI Zgromadzenie Plenarne KRePSZ, organizowane przez PWSZ w Krośnie.

Podczas Zgromadzenia rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych dyskutowali m.in. o strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w latach 2010 -2020, o miejscu PWSZ w strategii, o wdrażaniu i realizacji Procesu Bolońskiego w PWSZ oraz miejscu naszych Uczelni w krajowej infrastrukturze informacyjnej.

10 lat PWSZ

10 lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce
1998 – 2008

 

24 października br. w Ciechanowie odbyły się centralne obchody X – lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, których organizację powierzono Ciechanowskiej PWSZ. Wybór Ciechanowa na miejsce obchodów jubileuszu wynikał z dogodnej lokalizacji miasta oraz tego, że Ciechanów jest w bieżącej kadencji władz akademickich siedzibą Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), której przewodniczy rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa.

X Zgromadzenie Plenarne

W dniach 20 - 23 września br. odbyło się w Nowym Targu X Zgromadzenie Plenarne KRePSZ organizowane przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.