Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych:


Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Witold STANKOWSKI (PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)
    życiorys [pdf]

Zastępca Przewodniczącego:

Skarbnik:

  • dr Małgorzata LEGIĘDŹ – GAŁUSZKA (PWSZ we Włocławku)
    życiorys [pdf]

Członkowie:Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych:

  • JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Charmas (PWSIiP w Łomży)
  • JM Rektor prof. nadzw. dr Daniel Stos (PWSZ w Skierniewicach)
  • JM Rektor dr Tomasz Halski (PMWSZ w Opolu)Komisje Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych:

I Komisja ds. Nauki

II Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa STACHURA

III Komisja ds. Ekonomicznych - dr Małgorzata LEGIĘDŹ - GAŁUSZKA

IV- Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych - prof. nadzw. dr hab. Piotr JUREK

V Komisja ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Zbigniew WALCZYK

VI Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką - prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz CYGNAR

VII Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej - prof. nadzw. dr hab. Robert CHARMAS