Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 25- 27 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pod patronatem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Jednym z zaproszonych gości był Grzegorz Kusy, który jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w  Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wygłosił on wykład na temat uwarunkowań budżetowych oraz obowiązujących reguł dofinansowania inwestycji szkolnictwa wyższego z budżetu państwa, jak i również projektu nowego algorytmu dla uczelni zawodowych.

Podczas konferencji omawiano także tematy z zakresu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Konferencja dała możliwość zapoznania się ze zmianami w aktach prawnych i pozwoliła na wymianę doświadczeń w zarządzaniu uczelniami zawodowymi.

Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym oraz wysłuchania koncertu Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego „Ad Libitum”.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W dniach 22-23 stycznia 2015 r. w PWSZ AS w Wałbrzychu miała miejsce III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA nt. MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH.

Otwierając obrady JM rektor, prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc jako przedstawiciel Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zwróciła uwagę na ogromne znaczenie tejże współpracy w funkcjonowaniu państwowych wyższych szkół zawodowych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień nt. internacjonalizacji w uczelniach europejskich, na podstawie wizyt studyjnych w 2014 r. w ramach ministerialnego projektem pt. „Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”:
- „uczelnie szwajcarskie”, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek, rektor PWSZ w Wałczu; prof. dr hab. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ HC w Gnieźnie;
- „Uniwersytet w Oslo”, Norwegia, dr Beata Fałda, prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie.

Interesujące prezentacje przedstawili także:
- prof. dr hab. Andrzej Kolasa, honorowy przewodniczący KRePSZu, PWSZ w Ciechanowie (wystąpienie pt. „Wiodące tematy w konferencyjnej działalności EURASHE w 2014; plany na rok 2015 r.”);
- dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, kierownik kursu EM GEM na Uniwersytecie Warszawskim (prezentacja pt. „Double, multiple or joint diploma? - Teoria i praktyka na przykładzie realizacji Erasmus Mundus Joint European Master of Science (MSc) Course in Geo-Information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management (GEM) na Uniwersytecie Warszawskim”);
- mgr Beata Skibińska, z-ca dyrektora programu Erasmus+ ds. szkolnictwa wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (telekonferencja pt. „Program Erasmus+. Projekty wielostronne realizowane z udziałem polskich instytucji”).

Szczególnymi gośćmi i prelegentami byli reprezentanci zagranicznych ośrodków:
- Emine Bol Yazici, uczelniany koordynator programu Erasmus z Ondokuz Mayis University w Turcji, która przedstawiła projekt pt. “Orientation for Incoming Students: Ondokuz Mayis University Example” oraz film obrazujący działalność ESN w Samsunie;
- dr Meral Dincer, dyrektor Cecen foundation z Ankary, omówiła działalność fundacji – “The Ibrahim Cecen Foundation in the process of internationalization of higher education institutions”;
- Ausrine Paukstyte, przedstawiciel Job Trust z Grecji, poinformowała o możliwościach realizacji praktyk studenckich w Grecji („Job Trust Career Opportunities for Students”).

W drugim dniu obrad członkowie Komisji ds. Współpracy Zagranicznej KRePSZ w osobach:
- prof. Elżbieta Lonc, Rektor PWSZ AS w Wałbrzychu, przewodnicząca,
- prof. Andrzej Kolasa, PWSZ w Ciechanowie,
- mgr Justyna Jaskólska, PWSZ AS w Wałbrzychu,
- mgr Łukasz Marczak, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile,
- mgr Marek Siek, PWSZ w Wałczu
podpisali deklarację utworzenia tzw. Forum Współpracy Międzynarodowej Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
Forum będzie siecią kooperacji koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę z zagranicą państwowych wyższych szkół zawodowych; jego głównym celem będzie zwiększenie efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej PWSZ, a w szczególności wymiana informacji, dobrych praktyk i procedur realizacji wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej - prezentację na ten temat przedstawił mgr Łukasz Marczak z PWSZ w Wałczu.