Spotkanie w Instytucie Allerhanda

W dniu 23 stycznia br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w siedzibie Instytutu Maurycego Allerhanda w Krakowie. Instytut im. M. Allerhanda działa jako niezależna jednostka naukowa. Prowadzi interdyscyplinarne, porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Jest jedną z trzech instytucji wybranych do przygotowania projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Czytaj więcej: Spotkanie w Instytucie Allerhanda

Obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie

11W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku miały miejsce obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce- Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W obradach Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestniczyły władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wicepremier- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani dr hab. Teresa Czerwińska. 

Czytaj więcej: Obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich...

Zaproszenie na Konferencję Dziekanów i Dyrektorów kierunków medycznych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

JM Rektor PMWSZ w Opolu dr Tomasz Halski zaprasza w dniach 08-09.12.2016 r. na spotkanie przedstawicieli Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które prowadzą kierunki medyczne. Celem spotkania będzie dyskusja na bieżące tematy dotyczące szeroko rozumianych kierunków medycznych.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Konferencję Dziekanów i Dyrektorów kierunków medycznych Państwowych Wyższych...

Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 25- 27 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pod patronatem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Czytaj więcej: Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Nie żyje prof. dr hab. Stanisław Komornicki