2019

Numer uchwały Data W sprawie
Uchwała Nr 113/2019 21.02.2019 w sprawie zmiany statutu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Uchwała Nr 114/2019 21.03.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Uchwała Nr 115/2019 21.03.2019 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018 
Uchwała Nr 116/2019 21.03.2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Uchwała Nr 117/2019 21.03.2019 w  sprawie  rezygnacji  z  członkostwa  w  Konferencji  Rektorów  Akademickich  Szkół Polskich (KRASP)