XXVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - 25 - 27 października 2017 roku WARSZAWA

 

ZAPROSZENIE na XXVII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - Warszawa 

  XXVII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - formularz zgłoszenia uczestnictwa

Brant Hotel & Restaurant - prezentacja

 

INAUGURACJA roku akademickiego 2017/2018 w publicznych uczelniach zawodowych

 

  Zestawienie INAUGURACJI roku akademickiego 2017/2018 w publicznych uczelniach zawodowych.

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ - PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ -  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski - Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

Czytaj więcej: Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0

W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina w dniu 1 marca 2017 roku w siedzibie Politechniki Warszawskiej JM Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uczestniczyli w prezentacji projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0. Założenia do projektu zaprezentował Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Czytaj więcej: Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0