-

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu jako kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy a także badań naukowych.

Realizując powyższe od ponad roku prowadzimy program Kadry dla przemysłu, którego celem jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego. W marcu br. podjęliśmy kolejne działania mające na celu rozbudowanie oferty Programu. Podpisaliśmy Porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, a zatem rozszerzyliśmy grono współpracujących ze spółkami z Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe. Celem Porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy.

Widząc ciągłą potrzebę inspirowania rozwoju rynku przedsiębiorców poprzez zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z restrukturyzacją, innowacjami, czy zarządzaniem a także uwzględniając obowiązek podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosił konkursy o:
- Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską, oraz - Nagrodę Zarządu ARP S.A. na najlepszą rozprawę doktorską, projekt badawczy. Celem Konkursów jest wyłonienie najlepszych prac w następujących obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkursy skierowane są do studentów/absolwentów/pracowników naukowych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których Rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Pismo w sprawie konkursu

Regulamin 1

Regulamin 2

www