XIV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 23-26 września 2010 r. w Suwałkach odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową XIV Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W obradach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy lub kanclerze 30 uczelni. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in. prof. Zbigniew Marciniak – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Jerzego Sikorskiego, Gospodarza spotkania, rektora PWSZ w Suwałkach.

Czytaj więcej: XIV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Komentarz KRePSZ do strategii ...

Komentarz
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ do:

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010 – 2020 (projekt środowiskowy)


opracowanej przez zespół ekspertów powołany przez KRASP-KRePSZ, KRZaSP i FRP pod redakcją prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego.

czytaj całość...

XIII Zgromadzenie Plenarne

W dniach 28 - 30 stycznia 2010 r. w Wałbrzychu odbyło się organizowane przez PWSZ im. Angelusa Silesiusa XIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy lub kanclerze 30 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in.: prof. Zbigniew Marciniak - Wiceministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ewa Chmielecka, prof. Tadeusz Szulc, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Tadeusz Luty, dr hab. Marek Rocki.
Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Waldemara Żarskiego, rektora PWSZ w Koszalinie oraz dyskutowali m.in. o stanie prac nad wdrożeniem krajowych ram kwalifikacji, o projekcie środowiskowym "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego" i o sprawach finansowych KRePSZ.

Narada rektorów PWSZ

W dniu 13 stycznia 2010 r odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, podczas której przyjęto stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

Informujemy, że w dniu 16 listopada br. zakończone zostały prace prowadzone w Fundacji Rektorów Polskich (FRP) nad projektem środowiskowym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w okresie 2010-20. W tym dniu Komitet Sterujący, po zapoznaniu się z wynikami prac, postanowił przyjąć przedłożony mu projekt strategii uznając zadanie zlecone FRP przez Konsorcjum KRASP(KRePSZ)- FRP- KRZaSP za wypełnione.

W dniu 17 listopada 2009 r. pełny tekst projektu strategii został przekazany do wydawnictwa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,
zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim.