-

W dniu 16 lipca br. w Warszawie miało miejsce spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) z Zarządem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A (ARP).

Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy podmiotami w świetle podpisanego podczas I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) porozumienia o współpracy. Wydarzenie odbyło się w  dniu 21 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Warto przypomnieć, że na mocy porozumienia strony będą wskazywać na potrzeby spółek  Grupy ARP w zakresie dotyczącym kierunków kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych. Umożliwi to także kształcenie przyszłych kadr dla spółek ARP S.A. i podmiotów działających w strefach ekonomicznych.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP).