-

Umowa o współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami zawodowymi Polski i Litwy

W dniach 29-31 maja br gościła w Polsce na zaproszenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ delegacja Konferencji Dyrektorów Uczelni Zawodowych na Litwie (Lithuanian University Colleges Directors Conference) z jej przewodniczącym dr Gintautasem Braziunasem pełniącym jednocześnie funkcję dyrektora Kolegium Wileńskiego. Podczas wspólnego spotkania omówiono problemy wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i na Litwie. Zwrócono uwagę na duże podobieństwo kłopotów i trudności z jakimi zmagają się publiczne wyższe szkoły zawodowe w obu krajach, a których źródłem są niewystarczające finansowanie i stawiane uczelniom wygórowane wymagania formalne. Omówiono też możliwości współpracy bilateralnej zarówno pomiędzy obu Konferencjami jak i poszczególnymi uczelniami prowadzącymi podobne kierunki studiów. Delegacja litewska miała możliwość poznania warunków kształcenia młodzieży w PWSZ w Ciechanowie i Gnieźnie.

Podczas pobytu w Gnieźnie uroczyście podpisano umowę o współpracy pomiędzy obu Konferencjami. Akt podpisania umowy miał miejsce w zabytkowej sali gnieźnieńskiego ratusza w obecności władz lokalnych samorządów z Prezydentem Gniezna Jackiem Kowalskim na czele. Pod umową podpisy złożyli przewodniczący obu Konferencji dr Gintautas Braziunas i prof. Andrzej Kolasa, rektor PWSZ w Ciechanowie.