-

W dniach 20-22 września 2009 r. w Sanoku odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka XII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ.

W obradach uczestniczyli Rektorzy, Prorektorzy lub Kanclerze trzydziestu trzech Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
W pięciu naszych uczelniach (w Białej Podlaskiej, Głogowie, Łomży, Pile i Wałczu) w wyniku niedawno przeprowadzonych wyborów, funkcję rektorów pełnią nowe osoby. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie wyborów uzupełniających na funkcję członka Prezydium KRePSZ oraz członków Komisji Rewizyjnej. Na członka Prezydium Konferencji jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany został prof. Zbigniew Ślipek – rektor PWSZ w Nowym Sączu. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu tajnym prof. Tadeusz Janusz – rektor PWSZ w Skierniewicach i prof. Adam Marcinkowski – rektor PWSZ w Pile.
Podczas Zgromadzenia rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych dyskutowali także m. in. o stanie prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020, o internacjonalizacji studiów w PWSZ oraz o stanie wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce.