IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

IX  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEDSIĘBIORSTWA, BANKI I REGIONY W GOSPODARCE

Płock-Trzepowo, 5-6 czerwca 2014 r.

 Szczegółowe informacje
 Wymogi edytorskie
 Karta uczestnictwa