2017

Numer  uchwały Data W sprawie
Uchwała Nr 103/2017   30.03.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok  
Uchwała Nr 104/2017 30.03.2017 wykorzystania nadwyżki  przychodów za rok 2016
Uchwała Nr 105/2017 30.03.2017 zatwierdzenia budżetu na 2017 rok 
Uchwała Nr 106/2017 31.03.2017 opinii dotyczącej zmiany nazwy PWSZ w ustawie 2.0 
Uchwała Nr 107/2017 30.03.2017 przyjęcia rezygnacji prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z funkcji Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz Przewodniczącego Komisji ds. Nauki
Uchwała Nr 108/2017 26.10.2017 uzupełnienia członka Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych i powierzenia mu funkcji Wiceprzewodniczącego.