Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,  


Mam  zaszczyt  zaprosić  Państwa  Rektorów  na  XXV  Plenarne  Zgromadzenie Konferencji  Rektorów  Publicznych  Szkół  Zawodowych,  które  odbędzie  się  w dniach 14 – 16 września 2016 r. w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Dla  zapewnienia  sprawnej  obsługi  konferencji  proszę  o  dokonanie  zgłoszenia w terminie do 15.08.2016 r.  za  pomocą  formularza  on-line,  który  znajduje  się na stronie: www.pwsz.elblag.pl/krepsz2016   

Do zaproszenia dołączam program konferencji:

 Program konferencji KRePSZ w Elblagu 2016

 PROGRAM ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRePSZ w PWSZ w Elblągu (osoby towarzyszące)

Jesteśmy przeświadczeni, że obrady KRePSZ będą owocne, a o to aby pobyt Państwa  w Elblągu upłynął w miłej atmosferze, postaramy się zadbać nie szczędząc wysiłków.

 

Z poważaniem,
 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
Rektor PWSZ w Elblągu