-

III Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), które odbędzie się w dniach 15 - 18 kwietnia 2020 roku w Sanoku / Arłamowie.

Konferencja organizowana przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku będzie okazją do merytorycznych rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń po blisko dwóch latach od wprowadzenia w życie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wyrażamy przekonanie, że pobyt w Sanoku - mieście wielokulturowym, którego historia sięga 1150 roku będzie dla Państwa satysfakcjonujący pod względem merytorycznym, a czas spędzony w Bieszczadach dostarczy niezapomnianych wrażeń.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Program dla osób towarzyszących

PROGRAM ramowy

 

 

DZIEŃ NAUKI POLSKIEJ

W dniu 19 lutego 2020 roku w Centrum Kulturalno - Kongresowym Jordanki w Toruniu po raz pierwszy odbyła się Gala Nauki Polskiej w ramach święta państwowego - Dnia Nauki Polskiej. Data święta została ustalona na dzień urodzin wielkiego polskiego uczonego Mikołaja Kopernika.

W trakcie uroczystej Gali zostały wręczone nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które otrzymało 138 naukowców. Nagrody były przyznawane w 5 kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w zakresie działalności dydaktycznej, działalności wdrożeniowej i działalności organizacyjnej.

W uroczystościach uczestniczyli Rektorzy Uczelni Zawodowych.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/19-lutego--dzien-nauki-polskiej

 

Spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych z Zarządem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A

W dniu 16 lipca br. w Warszawie miało miejsce spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) z Zarządem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A (ARP).

Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy podmiotami w świetle podpisanego podczas I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) porozumienia o współpracy. Wydarzenie odbyło się w  dniu 21 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Warto przypomnieć, że na mocy porozumienia strony będą wskazywać na potrzeby spółek  Grupy ARP w zakresie dotyczącym kierunków kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych. Umożliwi to także kształcenie przyszłych kadr dla spółek ARP S.A. i podmiotów działających w strefach ekonomicznych.

Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP).