Drukuj
Opublikowano: 08 luty 2019 08 luty 2019
Odsłony: 1985 1985

Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. PWSIiP w Łomży dr hab. Dariusz Surowik został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy nauki i szkolnictwa.

W skład zespołu weszło 12 wybitnych naukowców i przedstawicieli środowiska akademickiego, którym przewodniczy prof. dr hab. Maciej Żylicz, biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 1980-1999 pracował na Uniwersytecie Gdańskim, pełniąc m.in. funkcję prorektora ds. nauki
(1990-1993). W latach 1993-1994 jako „visiting professor” pracował w USA w Instytucie Onkologii Utah University. W latach 1999-2016 był kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Współpracował z European Research Council jako przewodniczący jednego z paneli dyscyplinarnych, a następnie członek zespołu identyfikującego członków ERC. Doradca społeczny Prezydenta RP (2010-15)
.

W skład zespołu zostali powołani:

         Panu Profesorowi Dariuszowi Surowikowi serdecznie gratulujemy!

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany