-

W dniach 22 - 23 maja 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w XXII Konferencji Automatyków w Rytrze. Udział w konferencji wynikał z zaproszenia Konferencji Automatyków organizowanej co roku przez znaczące firmy polskie, międzynarodowe.

XXII Konferencja Automatyków odbywała się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  a patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wybitny naukowiec związany z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Konferencja Automatyków to znaczące wydarzenie w skali Polski.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapoznał uczestników konferencji z działalnością uczelni zawodowych, ich funkcjonowaniem w otoczeniu społeczno - gospodarczym.
Zaprosił do współpracy z naszymi uczelniami zawodowymi firmy biorące udział w konferencji.

źródło: https://www.konferencjaautomatykow.pl/