-

W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina w dniu 1 marca 2017 roku w siedzibie Politechniki Warszawskiej JM Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uczestniczyli w prezentacji projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0. Założenia do projektu zaprezentował Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Następnie miała miejsce sesja z udziałem Przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, Jarosława Górniaka oraz liderów trzech zespołów eksperckich, które przygotowały pomysły na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Zespoły te zostały wybrane w ramach konkursu Ustawa 2.0 zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a na realizację tego zadania otrzymały granty po 300 tysięcy złotych.

Wyłonione zespoły pracowały pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Marka Kwieka, reprezentującego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz dra hab. Arkadiusza Radwana, który jest Prezesem Instytutu Allerhanda w Krakowie.

Prezentacja projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0 była okazją
nie tylko do zapoznania się z założeniami, ale także do dyskusji środowiska uczelni publicznych na temat proponowanych zmian.

Kolejnym etapem w planowanej reformie nauki i szkolnictwa wyższego będzie prezentacja ostatecznego projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym podczas Narodowego Kongresu Nauki, którą zaplanowano we wrześniu bieżącego roku.