-

II posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ odbyło się w dniach 16 – 17 grudnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Przewodniczący KRePSZ – prof. dr hab. Witold Stankowski, rektor PWSZ w Oświęcimiu I Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie II Zastępca Przewodniczącego – dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, rektor PWSZ w Raciborzu Skarbnik – dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka, rektor PWSZ we Włocławku Członek Prezydium – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ w Nowym Sączu Członkowie Komisji Rewizyjnej: dr hab. inż. Robert Charmas – rektor PWSIiP w Łomży dr Tomasz Halski, rektor PMWSZ w Opolu.

Głównym tematem spotkania było określenie strategii działania uczelni zawodowych w aspekcie współpracy z uczelniami akademickimi oraz zacieśniania relacji z przemysłem.