-

W dniach 24-26 stycznia 2013 r. w Sulechowie odbyło się XIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Gospodarzem tego spotkania był dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Wśród gości, którzy uczestniczyli w obradach byli m.in. dr hab. Jacek Guliński – Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ryszard Zimak – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program obrad obejmował sprawy organizacyjne i dyskusje na temat:
- profili praktycznych w PWSZ,
- nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- wdrażanie innowacyjności i projektów badawczych w PWSZ,
- sprawy wewnętrzne KRePSZ – publikacja z okazji 15-lecia istnienia PWSZ w Polsce, której autorem jest prof. Jan Draus.

Jednym z głównych tematów obrad był projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, do którego uwagi zostały przesłane do MNiSW w piśmie z dnia 02.01.2013 r.

Kolejnym ważnym tematem poruszonym na tym spotkaniu było wdrażanie profili praktycznych na kierunkach funkcjonujących w państwowych wyższych szkołach zawodowych. Rektorzy zgodnie uznali, że ten profil pozwoli na poszerzenie umiejętności praktycznych studentów, jednak wiąże się on ze zwiększeniem kosztów kształcenia.

Na sesji, w której uczestniczył prof. Marek Rocki rektorzy dyskutowali na temat wdrażania systemów antyplagiatowych. Przewodniczący PKA omówił skuteczność proponowanych na rynku programów do sprawdzania prac pod względem samodzielności ich pisania. Ponadto prof. M. Rocki wyjaśnił jak będzie sprawdzany podczas wizytacji PKA wymóg kontroli prac.

W ostatnim dniu obrad w sesji uczestniczył dr hab. Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w MNiSW, z którym rektorzy omawiali perspektywy rozwoju Uczelni i uczestniczenie w projektach badawczych.

Zebrani podjęli decyzję o zorganizowaniu XX Zgromadzenia Plenarnego w PWSZ w Koninie.