-

Komentarz
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ do:

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010 – 2020 (projekt środowiskowy)


opracowanej przez zespół ekspertów powołany przez KRASP-KRePSZ, KRZaSP i FRP pod redakcją prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego.

czytaj całość...