-

W dniach 28 - 30 stycznia 2010 r. w Wałbrzychu odbyło się organizowane przez PWSZ im. Angelusa Silesiusa XIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ. W obradach uczestniczyli rektorzy, prorektorzy lub kanclerze 30 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in.: prof. Zbigniew Marciniak - Wiceministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Ewa Chmielecka, prof. Tadeusz Szulc, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Tadeusz Luty, dr hab. Marek Rocki.
Podczas Zgromadzenia rektorzy jednogłośnie przyjęli w poczet członków Konferencji prof. Waldemara Żarskiego, rektora PWSZ w Koszalinie oraz dyskutowali m.in. o stanie prac nad wdrożeniem krajowych ram kwalifikacji, o projekcie środowiskowym "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego" i o sprawach finansowych KRePSZ.