-

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie środowiskowego projektu
Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

Informujemy, że w dniu 16 listopada br. zakończone zostały prace prowadzone w Fundacji Rektorów Polskich (FRP) nad projektem środowiskowym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w okresie 2010-20. W tym dniu Komitet Sterujący, po zapoznaniu się z wynikami prac, postanowił przyjąć przedłożony mu projekt strategii uznając zadanie zlecone FRP przez Konsorcjum KRASP(KRePSZ)- FRP- KRZaSP za wypełnione.

W dniu 17 listopada 2009 r. pełny tekst projektu strategii został przekazany do wydawnictwa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,
zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim.