Drukuj
Opublikowano: 15 czerwiec 2021 15 czerwiec 2021
Odsłony: 404 404

Jak uczelnie zapewniły jakość kształcenia w trakcie pandemii COVID-19 – to temat Seminarium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  Forum Jakości 2021. Wzięło w nim udział on line 1300 użytkowników.

- To było duże wydarzenie – ocenia prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. -  Chcę podziękować Polskiej Komisji Akredytacyjnej za możliwość konfrontacji doświadczeń poszczególnych uczelni, jak też wieloaspektowe ujęcia tematu.

Praktyki w pandemii

Seminarium składało się z trzech modułów:

Prof. Surowik moderował część związaną z kształceniem praktycznym, które w PWSIiP w Łomży odbywało się w sposób ciągły w rzeczywistości, w halach i laboratoriach, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Uczelnie zawodowe musiały sprostać dużo większym wyzwaniom niż te, które kształcą na profilu ogólnoakademickim – tłumaczy prof. Surowik. - Nie da się wszystkiego przenieść do świata wirtualnego, bo kształcimy praktycznie. Nie wyobrażam sobie, że pielęgniarka czy fizjoterapeuta posiądzie umiejętności na podstawie filmu instruktażowego. Podobnie z inżynierami - pewne kompetencje wymagają kontaktu ze sprzętem.

Prelegenci i uczestnicy dyskusji rozmawiali też o pozytywnym aspekcie kształcenia zdalnego, czyli nabywaniu przez studentów nowych kompetencji cyfrowych, a co za tym idzie – możliwości wykorzystania ich przez pracodawców czy też w dalszym procesie kształcenia. Czy nawyki okresu pandemii sprawią, że kształcenie w murach uczelni stanie się w wielu dyscyplinach naukowych przeżytkiem? Czy możliwe są praktyki zawodowe on line i jak zmieniają się oczekiwania studentów w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych? Te pytania są punktem wyjścia w kształtowaniu szkolnictwa wyższego w najbliższej przyszłości. 

Priorytet: jakość kształcenia

Ideą Forum jakości była  refleksja nad wpływem pandemii COVID 19 na stan i kondycję polskiego szkolnictwa wyższego. Gwałtowne przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności wymagają dziś podsumowań. Zmiany są głębokie, wieloaspektowe i należy je rozpatrywać także w kontekście długofalowych następstw. Największa troska przedstawicieli szkolnictwa wyższego w tej sytuacji to zapewnienie jakości kształcenia w nowych warunkach. Kolejne roczniki studentów wchodzą na rynek pracy z zupełnie nowymi doświadczeniami niż ich poprzednicy. Zdaniem uczestników seminarium uczelnie poradziły sobie z wyzwaniem.

- W opinii prelegentów absolwenci cyfrowi nie są gorzej przygotowani niż studenci pobierający naukę w sposób tradycyjny – ocenia prof. Dariusz Surowik, rektor PWSIiP w Łomży. - Jest oczywiście różnica, ale to nie jest gorsze przygotowanie, jest inne, wzbogacone o nowe kompetencje, które przydadzą się w życiu zawodowym. Kiedy pandemia minie, część pracodawców pozostanie przy pracy zdalnej, bo w niektórych branżach jest to korzystne rozwiązanie. Najważniejszym przesłaniem seminarium jest jednak to, że kontaktu rzeczywistego potrzebują i studenci, i wykładowcy. Relacja mistrz - uczeń jest nie do zastąpienia przez kontakty zdalne.

W Forum Jakości wzięli udział przedstawiciele: