-

Składamy na ręce Magnificencji Rektora oraz całej wspólnoty akademickiej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile kadencji 2009-2013.

Odejście Rektora i Wykładowcy, oddanego sprawom nauki i dydaktyki, człowieka, który wykreował wiele nowych koncepcji i wartości istotnych w historii Uczelni, jest doświadczaniem bolesnym, w którym rezonuje także głęboka świadomość, że wspólnota akademicka straciła ważnego przedstawiciela, naukowca mądrego, życzliwego i dobrego.

W trudnych chwilach żałoby przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia przyjaciołom i rodzinie Zmarłego, przekonani, że ludzkie dobro rezonuje nawet wtedy, gdy nie ma już pośród nas człowieka, który był jego emisariuszem.

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych