-

W dniu 26 sierpnia 2020 roku podczas Zgromadzenia Plenarnego  Sprawozdawczo - Wyborczego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) został wybrany nowy Zarząd KRePUZ na kadencję 2020-2024.

Dotychczasowego Przewodniczącego KRePUZ prof. dra hab. Witolda Stankowskiego, Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zastąpi dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ dokonało wyboru pozostałych członków Zarządu:

Wiceprzewodniczący:

- dr hab. Maciej SŁODKI (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

- dr hab. Donat MIERZEJEWSKI (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)

Skarbnik:

- dr hab. Artur ZIMNY (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Członkowie Prezydium:

- dr Sonia GRYCHTOŁ (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

- dr hab. inż. Mariusz CYGNAR (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

- dr Robert MUSIAŁKIEWICZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)

Komisja Rewizyjna:

- dr Marta WISZNIEWSKA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach)

- dr hab. Krzysztof REJMAN (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu)

- dr inż. Grzegorz KOC (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)