Władze

Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych:


Przewodniczący:

Zastępcy Przewodniczącego:

  • dr hab. inż. arch. Ewa STACHURA

Skarbnik:

  • dr Małgorzata LEGIĘDŹ – GAŁUSZKA

Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew WALCZYK

  • prof. dr hab. Maciej PIETRZAK
    życiorys [pdf]

  • dr hab. inż. Mariusz CYGNAR

 

Komisje Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych:

I Komisja ds. Nauki 

II Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa STACHURA

III Komisja ds. Ekonomicznych - dr Małgorzata LEGIĘDŹ - GAŁUSZKA

IV- Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych - prof. nadzw. dr hab. Piotr JUREK

V Komisja ds. Kształcenia - prof. dr hab. inż. Zbigniew WALCZYK

VI Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką - prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz CYGNAR

VII Komisja ds. Infrastruktury Informatycznej - prof. nadzw. dr hab. Robert CHARMAS