Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako element profilaktyki zdrowotnej”,

organizowanej przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.

Konferencja odbędzie się  w dniach 11-12 kwietnia 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71.

Zaproszenie
O konferencji
Program konferencji
Karta zgłoszeniowa

 

 

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.


Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności
Rzeczypospolitej Polskiej


która odbędzie się dnia 18 września 2014 roku
w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Szczegółowe informacje
Karta zgłoszeniowa

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

IX  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEDSIĘBIORSTWA, BANKI I REGIONY W GOSPODARCE

Płock-Trzepowo, 5-6 czerwca 2014 r.

 Szczegółowe informacje
 Wymogi edytorskie
 Karta uczestnictwa
   

Zapraszamy na konferencję!

ZAKŁAD  PEDAGOGIKI
INSTYTUTU  HUMANISTYCZNEGO
PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ
 WE  WŁOCŁAWKU

 zaprasza na
Ogólnopolską  Konferencję  Naukową

pod patronatem honorowym

Rektora PWSZ we Włocławku

prof. zw. dr. hab. Tadeusza Dubickiego

 

WSPÓŁCZESNE  SPOJRZENIE

NA  KSZTAŁTOWANIE  SIĘ 

ŚRODOWISK  WYCHOWAWCZYCH

DZIECI  I  MŁODZIEŻY  NA  PRZESTRZENI  DZIEJÓW