Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.


Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności
Rzeczypospolitej Polskiej


która odbędzie się dnia 18 września 2014 roku
w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Szczegółowe informacje
Karta zgłoszeniowa