Zapraszamy na konferencję!

ZAKŁAD  PEDAGOGIKI
INSTYTUTU  HUMANISTYCZNEGO
PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ
 WE  WŁOCŁAWKU

 zaprasza na
Ogólnopolską  Konferencję  Naukową

pod patronatem honorowym

Rektora PWSZ we Włocławku

prof. zw. dr. hab. Tadeusza Dubickiego

 

WSPÓŁCZESNE  SPOJRZENIE

NA  KSZTAŁTOWANIE  SIĘ 

ŚRODOWISK  WYCHOWAWCZYCH

DZIECI  I  MŁODZIEŻY  NA  PRZESTRZENI  DZIEJÓW