Drukuj

 

Włocławek, 21 września 2012

 Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych dotyczące projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa.

Kalisz, 3 lutego 2012

Stanowisko rektorów państwowych wyższych szkół zawodowych PWSZ przyjęte podczas XVII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w Kaliszu 3 lutego 2012 roku w sprawie Memoriału Prezydentów i Burmistrzów miast, w których utworzono państwowe wyższe szkoły zawodowe w sprawie trwałego zagwarantowania rozwoju tych uczelni, jako istotnych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz odpowiedzi Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof . Barbary Kudryckiej zawartej w piśmie MNSW-DS-SSW-1700-940-56/ES/11 z 16 grudnia 2011 roku

Suwałki, 23 – 26 września 2010 r.

Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) w sprawie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Wałbrzych, 28 - 30 stycznia 2010

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w sprawie włączenia się w działalność Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Warszawa, 13 stycznia 2010

Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ przyjęte na naradzie roboczej w dniu 13 stycznia 2010 roku w Warszawie w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)

Warszawa, 1 lipca 2009 r.

Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ dotyczące dokumentu Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; Warszawa, 1 lipca 2009 r.

Krosno, 30 – 31 stycznia 2009 r.

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Krosno, 30 – 31 stycznia 2009 r.

Nowy Targ, 22 - 23 września 2008 r.

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Nowy Targ, 22 – 23 września 2008 r.