Drukuj

 

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego

 Ekspertyza

Miejsce Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0

 Ekspertyza