Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Lonc

29 - 31 marca 2017 XXVI Plenarne Zgromadzenie KRePSZ


Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,

W imieniu własnym, władz i społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie serdecznie zapraszam Państwa Rektorów na XXVI Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, które odbędzie się w dniach 29-31 marca 2017 roku w Krośnie.

Czytaj więcej: 29 - 31 marca 2017 XXVI Plenarne Zgromadzenie KRePSZ

Spotkanie przedstawicieli Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniach 20 - 21 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

źródło: PWSZ we Włocławku

Czytaj więcej: Spotkanie przedstawicieli Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

Spotkanie w Instytucie Allerhanda

W dniu 23 stycznia br. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w siedzibie Instytutu Maurycego Allerhanda w Krakowie. Instytut im. M. Allerhanda działa jako niezależna jednostka naukowa. Prowadzi interdyscyplinarne, porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Jest jedną z trzech instytucji wybranych do przygotowania projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Czytaj więcej: Spotkanie w Instytucie Allerhanda

Obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie

11W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku miały miejsce obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce- Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W obradach Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestniczyły władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wicepremier- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani dr hab. Teresa Czerwińska. 

Czytaj więcej: Obrady Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich...