Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Stanowisko
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
dotyczące projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa


Rektorzy Publicznych Szkół Zawodowych zebrani na XVIII Zgromadzeniu Plenarnym we Włocławku, po zapoznaniu się z projektem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych przedkładają następujące uwagi i zastrzeżenia.

Zgromadzenie w Ciechanowie

Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KRePSZ w Ciechanowie

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyło się w Ciechanowie Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ, w którym uczestniczyli rektorzy, rektorzy elekci lub prorektorzy 23 uczelni członkowskich.

Czytaj więcej: Zgromadzenie w Ciechanowie

Umowa o współpracy

Umowa o współpracy pomiędzy publicznymi uczelniami zawodowymi Polski i Litwy

W dniach 29-31 maja br gościła w Polsce na zaproszenie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ delegacja Konferencji Dyrektorów Uczelni Zawodowych na Litwie (Lithuanian University Colleges Directors Conference) z jej przewodniczącym dr Gintautasem Braziunasem pełniącym jednocześnie funkcję dyrektora Kolegium Wileńskiego. Podczas wspólnego spotkania omówiono problemy wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce i na Litwie. Zwrócono uwagę na duże podobieństwo kłopotów i trudności z jakimi zmagają się publiczne wyższe szkoły zawodowe w obu krajach, a których źródłem są niewystarczające finansowanie i stawiane uczelniom wygórowane wymagania formalne. Omówiono też możliwości współpracy bilateralnej zarówno pomiędzy obu Konferencjami jak i poszczególnymi uczelniami prowadzącymi podobne kierunki studiów. Delegacja litewska miała możliwość poznania warunków kształcenia młodzieży w PWSZ w Ciechanowie i Gnieźnie.

Czytaj więcej: Umowa o współpracy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

W dniach 20-22 maja br obradowało Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ w Przemyślu i Lwowie. Organizatorem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska PWSW w Przemyślu z rektorem – gospodarzem prof. Janem Drausem. Szczególnie uroczysty charakter miała zorganizowane wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej we Lwowie sesja nt. „Edukacja Polaków na Ukrainie i Ukraińców polskiego pochodzenia w polskich uczelniach zawodowych” poświęcona sprawom edukacji Polaków na Ukrainie i możliwości kontynuacji kształcenia na studiach w Polsce. Sesję otworzyli Konsul Generalny RP dr hab. Jarosław Drozd i przewodniczący KRePSZ prof. Andrzej Kolasa. Sesja stanowiła jeden z punktów programu obchodów 20-lecia działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

XVII Zgromadzenie Plenarne

W dniach 2 – 4 lutego 2012 r. w Kaliszu odbyło się organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta S. Wojciechowskiego XVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W obradach uczestniczyli rektorzy lub prorektorzy 30 uczelni członkowskich KRePSZ. Wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie znaleźli się m.in. Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Andrzej Hamrol – Zastępca Przewodniczącego KRASP, rektor Politechniki Poznańskiej , prof. Edward Jezierski – Przewodniczący Komisji Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej: XVII Zgromadzenie Plenarne