Zaproszenie na konferencję Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie: narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki.

 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)
i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
zapraszają na ogólnopolską konferencję

pn. „Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie:
narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki”

która odbędzie się w Czwartek, 7 grudnia 2017 roku
w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

 

Będzie to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych problematyce kształcenia praktycznego w uczelniach polskich i zagranicznych. Podczas konferencji zostaną przedyskutowane nowe narzędzia i kryteria samooceny wypracowane w ramach projektu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne „Building Professional Higher Education Capacity in Europe”. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach i grupach dyskusyjnych jak również zapoznać się z europejskimi przykładami dobrych praktyk dotyczących nowoczesnego kształcenia praktycznego oraz efektywnej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 
Zaproszenie
Zgłoszenie uczestnictwa
 
Ramowy program konferencji:
10.00-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15 Uroczyste otwarcie
11.15-13.00 Sesja plenarna: „Building Professional Higher Education Capacity in Europe”: przedstawienie rezultatów projektu i europejskich przykładów dobrych praktyk
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 Warsztaty - praca w grupach:
a) współpraca wyższych uczelni zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
b) Kształcenie na profilu praktycznym: programy studiów, metody dydaktyczne i kompetencje kadry
c) badania stosowane w uczelniach zawodowych i ich powiązanie z dydaktyką
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji