Spotkanie przedstawicieli Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniach 20 - 21 lutego br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

źródło: PWSZ we Włocławku

W spotkaniu uczestniczyli JM Rektorzy:
- prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ - PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
- prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ -  PWSZ w Raciborzu;
- prof. dr hab. Zbigniew Walczyk - Prezydium KRePSZ, PWSZ w Elblągu;
- prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu;
- prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie;
- prof. nadzw. dr Daniel Stos - Komisja Rewizyjna, PWSZ w Skierniewicach;
- dr Tomasz Halski - Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu;
- doc. dr Leszek Zygner - PWSZ w Ciechanowie.

JM  Rektorzy prowadzili rozmowy na temat planowanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym,  relacjach KRePSZ – EURASHE, a także o sprawach finansowych KRePSZ.  Celem spotkania były również przygotowania do XXVI Zgromadzenia Plenarnego, które będzie miało miejsce w dniach 29-31 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.