Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

W dniach 25- 27 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pod patronatem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Konferencja rozpoczęła się od wykładu prof. zw. dra hab. Mirosława Pawlaka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Jednym z zaproszonych gości był Grzegorz Kusy, który jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w  Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wygłosił on wykład na temat uwarunkowań budżetowych oraz obowiązujących reguł dofinansowania inwestycji szkolnictwa wyższego z budżetu państwa, jak i również projektu nowego algorytmu dla uczelni zawodowych.

Podczas konferencji omawiano także tematy z zakresu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Konferencja dała możliwość zapoznania się ze zmianami w aktach prawnych i pozwoliła na wymianę doświadczeń w zarządzaniu uczelniami zawodowymi.

Uczestnicy Konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym oraz wysłuchania koncertu Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego „Ad Libitum”.