Spotkanie z Wiceministrem

1W dniu 16 grudnia 2015 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. dr hab. Witold Stankowski spotkał się z Panem Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko.

 

Przewodniczący KRePSZ poinformował Pana Wiceministra o nowym składzie Prezydium Konferencji oraz zamierzeniach związanych z działalnością oraz funkcjonowaniem Uczelni zawodowych. Było to jedno z pierwszych spotkań Pana Wiceministra, który objął swój urząd w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pan Wiceminister wyraził gotowość i wolę kolejnych spotkań. Kolejne będzie miało w miesiącu styczniu.

Pan Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma duże doświadczenie w funkcjonowaniu szkół wyższych, m.in.: piastował funkcje rektora. Jest cenionym w Polsce i zagranicą naukowcem oraz wykładowcą akademickim.

Na zdjęciu spotkanie Przewodniczącego KRePSZ z Panem Wiceministrem w gabinecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.